Opningstider butikk

Måndag - Fredag: 07.00-17.00

Laurdag: 09.00-14.00

Opningstider verkstad

Måndag - Fredag: 07.30-15.30

Laurdag: Stengt

Eiksenteret Voss er ein viktig del av HMV Maskin AS. Sjå nettsida til EIK-kjeden her:

raufoss-basic-4-vapenskap_6

Våpenskap

Raufoss Engineering er ledande leverandør av våpenskap og våpensikring i Norge. Vi har fått inn våpenskap i modell Basic 4 og Basic 6. Kom innom og sjekk dei ut!


Krav til våpensikring

1. juli 2009 vart ny våpenforskrift innført. Forskrifta medfører strengare reglar for sikring av våpen og ammunisjon. Ei sentral endring er at krav til oppbevaring i FG-godkjent tryggingsskap gjeld frå fyrste våpen.

Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, skal ta vare på gjenstandane slik at uvedkomande ikkje får tilgang til dei. Eigar av skytevåpen skal sjå til at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

Hovudkravet er at alle våpen, eller ein vital del, skal takast vare på i FG-godkjent tryggingsskap.

Les meir om våpenforskrifta her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2009-06-25-904

Kjekt om du deler!